Mašine

Ručne prese

- Slobodna visina i podešljiv hod. - Lako i brzo postavljanje u rad. - Mala investicija.

Pneumatske prese

- Brzo podešavanje - Dobre cijene u odnosu sa kvalitetom - Oblik od radnog stola

Udarne prese

- Isporučena snaga je konstantna, regularna i precizna bilo koji napor da vršite. - Podešavanje udarne snage. - Mehanizam zabrani dupli udar.

Mehaničke prese

- U skladu sa EC pravilima (3 CE certifikacije) - Brz udar i pokretanje sa zavrtnjem dodatak - Presa i svoje elemente su jaki i sigruni. - Više sigurnosti za rast produktivnost (ekran-zaštite)

Hidropneumatske prese

- Naš cilindar radi za kompres.vazduhom i klip sadrži hidraulični zatvoren sistem sa uljom. - Više od 10 različitih standardnih sklopova i 60 cilindara: mogućnost mnogog kombinovanja. - Totalni hod od 50 do 300mm. - Radni hod od 6 do 60mm.

Posebne preše

EMG PRESSES predložio je posebnu opremu izrađenu po mjeri, savršeno prilagođenu specifikacijama i ograničenjima proizvodnje.